Vandra och upptäck Munkedals vackra natur!

Foto: Claudia Bardon

KVISTRÖMS NATURRESERVAT MED BRUDSLÖJAN

(3 km från herrgården )

Kviströms naturreservat ligger på östra sidan av Örekilsälvens dalgång intill Munkedals samhälle och består av Klevabergets rasbrant mot väster.
Från de högsta partierna erbjuds en storslagen utsikt över dalgången.
Bergets högsta punkt når 104 meter över havet.
Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett vackert vattenfall. 

Källa: https://www.vastsverige.com/munkedal/produkter/kvistrums-naturreservat/?site=3492

MALTES STIG

(5 km från herrgården)

Maltes Stig är en naturskön promenadväg runt Rödberget vid Saltkällan, strax söder om Munkedals tätort.

Utgångspunkt för vandring på stigen är parkeringsplatsen som är belägen mitt emot marknadsplatsen vid Saltkällan. Stigen är cirka 4,5 km lång och är lättvandrad och handikappvänlig.
Maltes stig är också en del av Kuststigen.

Källa: https://www.vastsverige.com/munkedal/produkter/maltes-stig/
Foto: Claudia Bardon
Foto: Claudia Bardon

TREBENEBERGET – TORREBY

(10 km från herrgården)

Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevsfjorden. Den tar dig genom ett jordbrukslandskap upp på Trebeneberget med en utsikt över Färlevsfjorden och genom ett skogslandskap. Leden har blå markering på kartan nedan.

Källa: https://www.vastsverige.com/munkedal/produkter/trebeneberget/?site=3492

Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan.
Leden börjar och slutar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi.

Källa: https://www.munkedal.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/vandringsleder-och-strovomraden

Mer vandringsleder och utomhusaktiviteter hittar du här:

https://www.vastsverige.com/munkedal/

Foto: Claudia Bardon
Foto: Claudia Bardon
Foto: Claudia Bardon